PDF

Ahmet Şahin – Tarihin Şeref Levhaları PDF Oku indir

Ahmet Şahin – Tarihin Şeref Levhaları PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Ahmet Şahin – Tarihin Şeref Levhaları kitabını araştırdık. Ayrıca Ahmet Şahin tarafından kaleme alınan Ahmet Şahin – Tarihin Şeref Levhaları kitap özetinin yanı sıra, Ahmet Şahin – Tarihin Şeref Levhaları pdf oku, Ahmet Şahin – Tarihin Şeref Levhaları yandex, Ahmet Şahin – Tarihin Şeref Levhaları e-kitap pdf, Ahmet Şahin – Tarihin Şeref Levhaları PDF Drive, Ahmet Şahin – Tarihin Şeref Levhaları Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Ahmet Şahin – Tarihin Şeref Levhaları PDF indir Oku

«Tarihin Şeref Levhaları», İslâm ümmetlerinin dışında, hiçbir milletin tarihinde görülmemiş, işitilmemiş, duyulmamış vak’alar manzumesidir ki, her birisi bir milleti ayakta tutmaya kâfi gelebilecek bir millî destan mahiyetindedir. «Garpta mitoloji» adı verilen efsane kahramanları, hayalî kahramanlar meydana getirme ihtiyacı, «Tarihin Şeref Levhaları»nda görüleceği gibi, bizde İslâm tarihinde fiilen yaşanmış ve gayri müslimlerin hayallerinin bile ulaşamadığı noktalara İslâm mücahitleri her istedikleri zaman varabilmişlerdir. Ne yazık ki, yarım asırdan beri bizi mazimizden koparma gayretleri, köksüz bir millet, tarihsiz bir nesil meydana getirme plânları mazimizi örten, müstesna kahramanlarımızı unutturan kesif bir cehalet sisi halinde karşımıza çıkmış; genç nesil ne muhteşem bir mazinin mirasçısı, ne muazzez bir neslin takipçisi olduğunu unutmuştur. «Tarihin Şeref Levhaları»nı okurken, göreceksiniz ki, İslâm. bir dünya nizamı olarak Peygamberimiz Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam vasıtasiyle vaz’edildikten, ilâhi hakikat güneşi Arabistan kum çöllerinden fışkırıp bütün bir insanlık âlemini cehalet karanlığından kurtardıktan sonra tarih; tarih olabilmiş, hakiki kahramanlar zaman içeri¬sinde mevkiini almış, vahşetalûd sahralarda irtikâb edilen cinayetler yerini emniyet ve adalete terk etmiş; en katı kalbler, en kirli vicdanlar, en paslı sineler nura, huzura, aydınlığa yo! Bulabilmişlerdi. Tarihin Şeref Levhalarını okurken heyecanınıza hâkim olamayacaksınız, gözyaşlarınızı tutamayacaksınız, sevincinizden kabınıza sığamaz hale gelecek ve İslâm olmakla ne büyük saadete kavuşmuş olduğunuzu anlayacak, Rabb-ı Rahim’e hamd-ü senalar etmekten bir an dahi fariğ olamayacaksınız. Elinizde barındırdığınuz şu kitap, kısa bir sürede dördüncü baskısını yapmıştır. Ahmet Şahin Hoca’nın üç yıldan beri yüzlerce cilt kitap karıştırarak tesbit ettiği menkıbelerden teşekkül etmiştir. Büyük İslâm Tarihi içinde bu menkıbeler muhakkak ki binlerce, onbinlercedir. İnşaallah bu eser Ahmet Şahin Hocamızın bu yoldaki çalışmasına bir mukaddime teşkil eder de, tarihin hakikaten şeref levhası durumuna gelen diğer hâdiseleri ve menkıbeleri de cildler halinde siz muhterem okuyucularımıza takdim etme imkânına ve şerefine kavuş¬muş oluruz. Allah’ın selâmı ve rahmeti üzerinize olsun…

Ahmet Şahin – Tarihin Şeref Levhaları PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu