PDF

Baki Asiltürk – Baki Ayhan T. – Hilesiz Terazi (Şiir Yazıları) PDF Oku indir

Baki Asiltürk – Baki Ayhan T. – Hilesiz Terazi (Şiir Yazıları) PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Baki Asiltürk – Baki Ayhan T. – Hilesiz Terazi (Şiir Yazıları) kitabını araştırdık. Ayrıca Baki AsiltürkBaki Ayhan T. tarafından kaleme alınan Baki Asiltürk – Baki Ayhan T. – Hilesiz Terazi (Şiir Yazıları) kitap özetinin yanı sıra, Baki Asiltürk – Baki Ayhan T. – Hilesiz Terazi (Şiir Yazıları) pdf oku, Baki Asiltürk – Baki Ayhan T. – Hilesiz Terazi (Şiir Yazıları) yandex, Baki Asiltürk – Baki Ayhan T. – Hilesiz Terazi (Şiir Yazıları) e-kitap pdf, Baki Asiltürk – Baki Ayhan T. – Hilesiz Terazi (Şiir Yazıları) PDF Drive, Baki Asiltürk – Baki Ayhan T. – Hilesiz Terazi (Şiir Yazıları) Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Baki Asiltürk – Baki Ayhan T. – Hilesiz Terazi (Şiir Yazıları) PDF indir Oku

Hilesiz Terazi, 1990’lardan bu yana çeşitli dergilerde paylaştığım deneme, eleştiri ve çözümlemelerden yaptığım seç­ meyle oluştu. Sempozyumlarda bildiri olarak sunup sonradan makale haline getirdiğim yazıların bazılarını da kitaba dahil ettim. Kitaba alırken bu yazılarda gerekli gördüğüm değişiklikleri yaptığımı söylemeliyim. Yayımlanış tarihlerine bakıldığında bu yazıların 1994-2005 arası dağılım göstermekle birlikte bazı senelerda yoğunlaştıkları anlaşılacaktır. Elbette bu seneler içinde yazdığım yazıların tamamı yok bu kitapta, onlarca yazı dışarıda kaldı. Hilesiz Terazi’ ye girecek yazıları seçerken, daha çok, akademik karakter gösterenlere yoğunlaştığımı belirtmeliyim. İstedim ki bu kitapta çeşitli kuramların, metotların ışığında gerçekleştirdiğim geniş soluklu araştırma yazılarım, edebiyat bilimi sınırları içinde yaşama olanağı bulabilecek çalışmalarım yer alsın. Deneme tadındaki yazıları ve kitap eleştirilerimi bir başka ciltte toplama fırsatı bulmayı bekliyorum. 1990’1arda öte yandan doktora tezimi yazıyor, öte yandan da modern Türk şiiri alanında araştırmalar yapıyor, dergilerde kitap eleştirileri ve denemeler yayımlıyordum. Tezimi bitirmemle birlikte (1997) şiir üzerindeki çalışmalarım daha bir ivme kazandı. Şiiri, hele de modern şiiri yalnızca şiir olarak görmeyip onun psikolojiyle, tarihle, estetikle, felsefeyle, öteki sanatlarla … ilişkisini ıskalamamaya özen gösterdiğimden, yazıların hazırlanış ve yazılış süreçlerinde kuramsal kitapları başucumdan eksik etmemeye çalışmışımdır. Kimi zaman belli bir kuram (Edip Cansever’in şiirine eğilirken Eliot’ın nesnel bağlıla­ şık kuramı, Salah Birsel ve Metin Eloğlu yazılarında dilbilimsellik), kimi zamansa çeşitli kuramların birbiriyle kesişen noktaları (Lale Müldür’e ilişkin yazıda metinlerarasılık ve modernlik) yolumu aydınlatmıştır. Günümüzde şiir eleştirisi, bazı yetkin kalemleri istisna tutarak dile getiriyorum, ne yazık ki kuramsallıktan, birikimden giderek uzaklaşıyor. Kültürün ve edebiyatın çözülmesine, çapsızlaşmasına zemin hazırlayan postnıodernist anlayı­ şın bir sonucu olarak öznel tutumların belirleyiciliğinde sığ bir anlayış eleştiri alanına da hakim olacak gibi görünmekte. Bir metnin tarihsel doku içinde tuttuğu yeri sorgulayan, metinlerin birbirleriyle ilişkisini derinden inceleyen, şairin poetik dünyasının derinliklerine dalmayı göze alan eleştirilere rastlanmıyor çoktandır.

Hiçbir dayanağı olmayan boş iddialarla çalakalem yazılan kitap tanıtma yazıları eleştiri olarak sunuluyor.

Baki Asiltürk – Baki Ayhan T. – Hilesiz Terazi (Şiir Yazıları) PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu