PDF

Emre Kongar – Atatürk Devrim Tarihi PDF Oku indir

Emre Kongar – Atatürk Devrim Tarihi PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Emre Kongar – Atatürk Devrim Tarihi kitabını araştırdık. Ayrıca Emre Kongar tarafından kaleme alınan Emre Kongar – Atatürk Devrim Tarihi kitap özetinin yanı sıra, Emre Kongar – Atatürk Devrim Tarihi pdf oku, Emre Kongar – Atatürk Devrim Tarihi yandex, Emre Kongar – Atatürk Devrim Tarihi e-kitap pdf, Emre Kongar – Atatürk Devrim Tarihi PDF Drive, Emre Kongar – Atatürk Devrim Tarihi Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Emre Kongar – Atatürk Devrim Tarihi PDF indir Oku

Bu çalışmayı yaparken dört ana kaynak grubundan yararlandım. Birinci grup kaynaklar, belgelerdir. Bunların başında, Birinci Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturum tutanakları geliyor. Şimdiye kadar araştırmacıların kullanmasına pek açık olmayan bu tutanaklar gerçekten çalışmama büyük ışık tuttu. Pek çok karanlık noktayı, gizli oturum tutanaklarından aydınlığa kavuşturmak olanağını buldum. Bilhassa Atatürk’ün Nutuk adlı yapıtıyla, Türk Tarih Kurumu’nun birden fazla çalışması, bu tutanakların ışığında yeni anlamlar kazandı. İkinci grup kaynaklar, Atatürk ile ilgili yazılmış anılar ve yapılmış incelemelerdir. Bunların bir bölümü, birinci ağızdan, bir bölümü, yazılanlardan derleme niteliği taşıyan ikinci elden çalışmalardır. İncelemelerin içinde ise yabancı bilim adamı ve yazarların, gerek Atatürk, gerekse Cumhuriyet Türkiyesi ile ilgiliki yapıtları mühim bir yer tutuyor. Üçüncü grup kaynaklar, çağdaş toplumsal bilimlerin; toplumsal değişme, devrim, önderlik, örgüt, ideoloji gibi konulardaki kuramsal ve uygulamalı detaylarını içeren çalışmalardır. Bunların mühim bir bölümünün Atatürk veya Türkiye ile doğrudan hiçbir ilişkisi yoktu. Ben bunları yalnızca, Atatürk’ün eylemini çağdaş bilimlerin bulguları yönünden inceleyip, irdelemek için kullandım. Dördüncü grup kaynaklar, Türk edebiyatı, özellikle Türk Romanı’dır. Gerek Mustafa Kemal Atatürk’ün, gerekse o dönem Türkiyesinin Türk romanına nasıl yansıdığı, yalnız o senelerın havasını öğrenmek yönünden değil, Atatürk’ün önderlik niteliklerinin ve eyleminin karizmatik özelliğinin daha iyi belirlenmesinde de bana çok yardımcı oldu. Bu dört kaynak grubunun ne hepsini, ne de herhangi birini tümüyle araştırabildim.

Üstelik elimdeki kaynakların tümünü de bu çalışmamda kullanamadım. Bu açıdan yaşanan noksanlıklerin bağışlanmasını dilerim. Elimdeki kaynakları, dünyaya armağan ettiğimiz ve halen ikinci bir benzeri üretilmemiş olan Türk Devrimi’ni anlamak ve anlatmak için birbiriyle iç içe geçmiş bir biçimde kullandım. Çözümlemelerim sırasında, resmi ideolojiye bağımlı kalmak gibi bir endişem olmadığı gibi, bu ideolojiyi yadsımak için de özel bir çaba harcamadım. Tarihin gerçekleri neyse, onları kavramaya ve çağdaş toplumsal bilimlerin ışığı altında yeni çözümlemeler yapmaya çalıştım.

Emre Kongar – Atatürk Devrim Tarihi PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu