PDF

Gottfried Wilhelm Leibniz – Metafizik Üzerine Konuşma PDF Oku indir

Gottfried Wilhelm Leibniz – Metafizik Üzerine Konuşma PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Gottfried Wilhelm Leibniz – Metafizik Üzerine Konuşma kitabını araştırdık. Ayrıca Gottfried Wilhelm Leibniz tarafından kaleme alınan Gottfried Wilhelm Leibniz – Metafizik Üzerine Konuşma kitap özetinin yanı sıra, Gottfried Wilhelm Leibniz – Metafizik Üzerine Konuşma pdf oku, Gottfried Wilhelm Leibniz – Metafizik Üzerine Konuşma yandex, Gottfried Wilhelm Leibniz – Metafizik Üzerine Konuşma e-kitap pdf, Gottfried Wilhelm Leibniz – Metafizik Üzerine Konuşma PDF Drive, Gottfried Wilhelm Leibniz – Metafizik Üzerine Konuşma Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Gottfried Wilhelm Leibniz – Metafizik Üzerine Konuşma PDF indir Oku

Almanya yakın zamanlara kadar bütünleşememiş bir ülke olmanın, ulusal birimlerin oluştuğu bir zamanda ulusal bir birlik oluşturamamanın sıkıntısını çekecektir. Luther’in öncülüğünde gelişen Reform devinimi böylesi bir bütünlüğün kurulabilmesi yolunda bir adım değil miydi? Leibniz bu hususta şöyle düşünür: “Büyük Reform Batı’da çok şeyin durumunu büyük ölçüde değiştirdi ve bir bölünme getirdi; bu bölünmeyle köken olarak Töton dili konuşan halkların büyük bir bölümü, dilinin kökeni Latince olan halklardan koptu.” İnançta kilisenin gücünü kırmaya, git gide artan kentsoylu sınıfın gücünü din adamları sınıfına benimsetmeye yönelen Reform devinimi Avrupa’da dinsel bütünlüğü parçalayıp çıkmıştı. Gerçekte Reform bir bütünleşme çabası olmaktan çok din adamları sınıfının gücünü kırma denemesiydi, bu yüzden Alman kentsoylularının giriştiği bu devinime kentsoyluluğun güçlenmesiyle gelen yeni yaşam koşullarının tüketmekte olduğu soylu sınıfı da katılmıştı: Alman topraklarının üçte birini elinde tutan kilise bu saltanatını büyük ölçüde soyluların topraklarına el koyarak elde etmişti, şimdi de soylular kentsoyluların peşine takılarak topraklarını geri alma girişiminde yer alıyorlardı. Soyluların kentsoylularla işbirliği yapması veya onların arkasına takılması biraz garip bir tablo ortaya koyuyordu. Elbet koca bir Reform’u bir iki nedene bağlayıp çıkamayız, onun gelişiminde kilisenin işlevleri dışına çıkmış olmasıyla gelen bir düzenleme öngörüsü ve yeni yaşam koşullarının zorunlu kıldığı bir laiklik istemi de belirleyiciydi. Luther’le Calvin’in tam bir yarışa dönen çekişmeleri tarikat sayısını artırınca dinsel bütünlüğün ulusal bütünlüğü geliştireceği düşüncesi ortadan silindi. Oysa o dönem tam anlamında ulusal bütünlüklerin kurulma ve gelişmesi dönemiydi. Kuzey’de Luther’in açtığı yolda protestanlık gelişirken katoliklik de özellikle Güney’de varlığını korudu, bunun yanı sıra güçlendi. Kısa olaraksı XV. ve XVI. yüzsenelerda Rönesans’ın getirdiği insancı değerler karşısında çok büyük bir sarsıntı geçiren din kurumları XVII. yüzyılda toparlandılar, eskisinden fazla daha kuvvetli ve çok daha bilinçli bir biçimde yaşama ağırlıklarını koymaya yöneldiler ve özellikle “misyonerlik” yoluyla dünyaya açılmaya başladılar. Pek çok aydının bu zamanlarda tanrıtanımaz diye izlenmesi ve tutuklanması bu güçlenmenin bir göstergesi olduğu kadar kralların sınıflararası dengeyi bozmama özeniyle alakalıdir. Rönesans insancılığıyla gelen özgür düşünce ve özgür düşünceyle gelen “bu dünya” tutkusu bireylerin dikkatini dinden daha değişik alanlara çevirmişti.

Yeni düşünce dinsel dogmalar üzerine değil, Stoa usçuluğu üzerine, Epikuros hazcılığı üzerine ve Pyrrhon’dan kalma gibi görünen ama onu çok aşan bir kuşkuculuk düşüncesi üzerine temelleniyordu. Kilise bu pagan anlayışlarına karşı kendi gücünü ortaya koymalıydı.

Gottfried Wilhelm Leibniz – Metafizik Üzerine Konuşma PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu